Lean management en INK

Lean management en INK kennen een grote mate van overeenkomst in uitgangspunten en filosofie. Hun focus is anders. INK en haar kennispartners BPM Consult en Rijnconsult combineren de integrale, strategische benadering van organisatieontwikkeling die het INK eigen is met de op continue verbetering gerichte Lean benadering. ‘Denken vanuit waarde voor de klant’ is wat beide benaderingen verbindt. Workshop en scan met geïntegreerde benadering zijn recent ontwikkeld.

Neem voor meer informatie en voor advies contact op met het INK via email ink@ink.nl, of telefonisch via 088-12 66 888.