Excellence beyond ISO

Het INK trekt als National Partner Organisatie van EFQM samen met NEN en enkele EFQM-Ambassadeurs het project ‘Excellence Beyond ISO’. Doelstelling is de synergie tussen de Excellence-benadering van INK/EFQM en de ISO-benadering voor organisaties bereikbaar te maken. INK en NEN hebben inmiddels een eerste publicatie opgesteld, die zowel bij EFQM als bij NEN is uitgegeven. In het najaar start een ééndaagse workshop.

Neem voor meer informatie en voor advies contact op met het INK via email ink@ink.nl, of telefonisch via 088-12 66 888.