Intro

Het INK ondersteunt organisaties in de profit en non-profit sector in hun streven naar business excellence. Het INK is een ontmoetingsplaats voor mensen die in hun organisatie geen genoegen nemen met middelmaat. Het is een beweging waarin praktijkmensen, wetenschappers, adviseurs en assessors hun kennis en ervaring delen en elkaar verder helpen. Het INK stimuleert de ontwikkeling van kennis en van praktische hulpmiddelen.
Het INK draagt tevens bij aan de ontwikkeling van Business Excellence in Europa via haar partnerschap met EFQM. In het netwerk van meer dan veertig nationale partnerorganisaties speelt het INK een actieve rol in de productontwikkeling. Projecten waaraan wordt gewerkt zijn:

Excellence beyond ISO

De introductie van de nieuwe ISO-norm 9001:2015 is aanleiding om een aanpak voor een een gecombineerde ISO – EFQM Business Excellence-toepassing te ontwerpen. Het beste van twee werelden verenigd.

Lees meer:

Lean management en INK

Veel organisaties zijn bezig met Lean management. Uw organisatie misschien ook. Of u overweegt een lean traject te starten. Tegelijkertijd bent u bekend met het INK-managementmodel. Twee benaderingen met een verschillende focus, maar met dezelfde uitgangspunten.

Lees meer:

Samenwerken in ketens en netwerken

Samen werken in ketens en netwerken heeft veel voordelen, maar dat betekent nog niet dat deze samenwerking gemakkelijk te realiseren is. SIOO/VU, Rijnconsult en het INK hebben een aanpak ontworpen om een impuls aan keten- en netwerksamenwerking te geven.

Lees meer:

Service Excellence

Steeds meer organisaties ontdekken dat ze – om zich te onderscheiden – een uitzonderlijke klantbeleving moeten bieden. In samenwerking met de Stichting Service Excellence i.o. heeft het INK een Service Excellence Scan en een Service Excellence Assessment ontwikkeld.

Lees meer:

Procesmanagement

Het aandachtsgebied Processen staat niet voor niets in het hart van het INK/EFQM-model. Via processen worden missie, visie en strategie vertaald naar waarde voor belanghebbenden.

Lees meer: