Service Excellence scan

De Service Excellence Scan is een hulpmiddel om betrekkelijk snel en efficiënt een eerste indruk te krijgen van het niveau van service excellence dat een organisatie heeft bereikt. Ook geeft de scan zicht op prioriteiten met betrekking tot service excellence. De vijfenzeventig vragen van de Service Excellence Scan bevatten de essentie van het Service Excellence Model. De scan leidt tot een score op de diverse elementen van het toetsingskader en de Europese CEN-richtlijn ‘Creating Outstanding Customer Experiences through Service Excellence’ (CEN TS/16680). De Service Excellence Scan is ontwikkeld in samenwerking met de Stichting Service Excellence.

Resultaat:

Inzicht in de mate van Service Excellence die de organisatie nu biedt. Heldere prioriteitstelling op weg naar Service Excellence. Rapportages desgewenst per divisie, afdeling, functiegroep et cetera uit te splitsen, zodat kan worden ingespeeld op specifieke situaties en behoeften.

Doelgroep:

Managers en medewerkers van organisaties die zich realiseren dat het voldoen aan de uitgesproken en onuitgesproken wensen en behoeften van  belanghebbenden vitaal is voor succes.

Werkwijze:

De Service Excellence Scan is een online scan. Dat betekent dat de scan efficiënt in een verbeterteam kan worden uitgevoerd, maar dat net zo efficiënt grote aantallen afdelingen en deelnemers kunnen participeren.

Deelnemers uit de eigen organisatie vullen de scan individueel online in. De resultaten worden door het INK, de Stichting Service Excllence of een van haar kennispartners geanalyseerd. Analyse op tal van doorsnedes is mogelijk. Terugkoppeling vindt plaats in een dialoogsessie met deelnemers.

Tijdbesteding:

Individueel invullen van de Kwaliteitsscan kost circa dertig minuten. Bespreking van de resultaten in een werksessie kost één dagdeel. In overleg met de organisatie kan de uitvoering van de scan ingebouwd worden in een breder ontwikkelingstraject.

Kosten: De kosten zijn afhankelijk van de gekozen opzet.

Neem voor meer informatie en voor advies contact op met het INK via email ink@ink.nl, of telefonisch via 088-12 66 888