Lean-INK scan

Samen met partners Rijnconsult en BPM Consult heeft het INK de belangrijkste elementen van Lean Management opgenomen in de aandachtsgebieden van het INK-managementmodel. De scan combineert de sterke kanten van beide benaderingen: de samenhang tussen inspanningen en resultaten en relatie naar strategische keuzes van het INK met de krachtige, concrete aanpakken van Lean.

Neem voor meer informatie en voor advies contact op met het INK via email ink@ink.nl, of telefonisch via 088-12 66 888.