Kwaliteitsscan

De essentie van de INK/EFQM-filosofie vervat in ruim vijftig vragen, waarop de organisatie kan worden gescoord. Geschikt om de dialoog over verbetering en vernieuwing in gang te zetten.

Resultaat:

Analyse van sterktes en gebieden van verbetering van de organisatie op basis van het INK/EFQM-model. Desgewenst per divisie, afdeling, functiegroep et cetera uit te splitsen, zodat kan worden ingespeeld op specifieke situaties en behoeften.

Doelgroep:

(Management) teams/medewerkers binnen organisaties die een impuls aan verbetering en vernieuwing willen geven.

Werkwijze:

De Kwaliteitsscan is een online scan. Dat betekent dat de scan efficiënt in een verbeterteam kan worden uitgevoerd, maar dat net zo efficiënt grote aantallen afdelingen en deelnemers kunnen participeren.

Deelnemers uit de eigen organisatie vullen de scan individueel online in. De resultaten worden door het INK of een van haar kennispartners geanalyseerd. Analyse op tal van doorsnedes is mogelijk. Terugkoppeling vindt plaats in een dialoogsessie met deelnemers.

Tijdbesteding:

Individueel invullen van de Kwaliteitsscan kost circa dertig minuten. Bespreking van de resultaten in een werksessie kost één dagdeel. In overleg met de organisatie kan de uitvoering van de scan ingebouwd worden in een breder ontwikkelingstraject.

Kosten: Kosten zijn afhankelijk van de gekozen opzet.

Neem voor meer informatie en voor advies contact op met het INK via email ink@ink.nl, of telefonisch via 088-12 66 888.