Kwaliteit van Human Resource management

Medewerkers worden in het INK-managementmodel gezien als bron van opbrengsten én als belanghebbenden bij de organisatie waarin zij werken. Organisaties kunnen excelleren bij de gratie van medewerkers die excelleren. In deze publicatie worden bouwstenen aangedragen voor HRM dat voeding en uitwerking geeft aan de strategie van de organisatie en optimale inzet van medewerkers stimuleert.

In deze publicatie wordt aandacht besteed aan:

  • Visie en kernideeën achter de kwaliteit van HRM;
  • Een HRM-scan;
  • HRM en INK-managementmodel;
  • Werkwijze HRM-scan;
  • HRM-scan in de praktijk.

downloadbaar en geen kosten