De Handleiding Positie en Ambitie bepalen stelt u in staat om in korte tijd de uitgangspositie van uw organisatie in kaart te brengen, uw ambities te bepalen en een actieplan voor de komende jaren te maken. Het INK-managementmodel is daarbij geen strak keurslijf. Integendeel; het is een leidraad voor een resultaatgerichte dialoog.

De publicatie bestaat uit twee delen:

  • Een procesbeschrijving voor het uitvoeren van een organisatiediagnose met behulp van de Positie en Ambitie bepaling. Er wordt een beproefde methodiek aangereikt met vijf stappen: verkennen, extern oriënteren, positie bepalen, ambitie bepalen en implementeren, aan de hand waarvan het verandertraject vorm wordt gegeven;
  • Werkmateriaal bestaande uit vragenlijsten per aandachtsgebied van het INK-managementmodel. Deze vragenlijsten geven inzicht in de volwassenheid van de organisatie aan de hand van de dimensies Activiteit, Proces, Organisatie en Keten;
  • Een afzonderlijke vragenlijst met betrekking tot ‘Verbeteren en vernieuwen’, waarin het verbetervermogen van de organisatie in kaart wordt gebracht.

Kosten: € 28,95 exclusief 9% btw

CD-rom Procesbegeleider Positie en Ambitie bepalen (deze CD rom kan worden besteld bij bestelling van 4 handleidingen)
Begeleiders van een proces van Positie en Ambitie bepalen kunnen een CD-rom Proccesbegeleider aanschaffen. Deze CD-rom bevat software om de respons van meerdere deelnemers te consolideren. De software biedt ook verschillende formats voor rapportage (grafieken en tabellen).

Kosten: € 49,95 excl. 9% btw