De Gids voor het evalueren van organisaties is een leidraad voor iedereen die het INK-managementmodel gebruikt op weg naar excellente prestaties. De Gids bevat een uitgebreide beschrijving van het INK-managementmodel.

In Hoofdstuk 1 worden in het kort de inhoud en basisprincipes van het INK-managementmodel beschreven.

In Hoofdstuk 2 komen de verschillende gebruiksmogelijkheden van het model beknopt aan bod, waarbij de zelfevaluatie als een veel gebruikte toepassing wordt toegelicht.

Hoofdstuk 3 bevat de uitgebreide beschrijving van het INK-managementmodel. De aandachtsgebieden van het model zijn puntsgewijs uitgewerkt en vormen daarmee als het ware een catalogus. Deze uitgebreide beschrijving kunt u gebruiken als handvat voor uw eigen organisatie-ontwikkeling.

Wat er bij de voorbereiding, opstelling en verwerking van het zelfevaluatierapport komt kijken, wordt in Hoofdstuk 4 toegelicht.

Kiest u ervoor om een INK-assessment uit te (laten) voeren, dan kunt u in Hoofdstuk 5 lezen hoe dat in zijn werk gaat. Tevens wordt een toelichting gegeven op de INK-erkenningen.

Kosten: € 25,95 exclusief 9% btw