Intro

Het INK en haar partners bieden ondersteuning bij organisatieontwikkeling. Er zijn tal van instrumenten voor organisatiediagnose beschikbaar. Publicaties bevatten de kern van het INK-denken en daaraan gekoppelde speciale thema’s, zoals leiderschap en ketensamenwerking.
Met de scans van het INK is het mogelijk snel en efficiënt online evaluaties naar de kwaliteit van organisaties uit te voeren. Door de uitgebreide analyse mogelijkheden vormen deze scans een goede basis voor prioritering van verbeteractiviteiten.
De Positie en Ambitie bepaling en de Zelfevaluatie zijn diepgaandere evaluatiemethoden, vaak gebruikt als drager voor Jaarplannen of assessments. De Management Challenge biedt een speelse manier om het INK-gedachtegoed te leren kennen.
Het INK-jaarplan tenslotte faciliteert de toepassing van het INK-managementmodel als besturingsinstrument.