INK-managementdocument

Het INK-managementdocument is een digitaal format voor het integraal managen en ontwikkelen van een organisatie. Het werkt stimulerend bij het sturen op samenhang. Het document biedt een digitale ‘kapstok’ om de context, de missie, de visie en strategie, de activiteiten, doelen en resultaten van de organisatie te beschrijven. Strategische uitdagingen en het primaire proces hebben een centrale plaats. Daarnaast maakt een verbeteragenda deel uit van het document . Met deze scope is het INK-managementdocument breder dan een jaarplan.

Resultaat:

Een samenhangende beschrijving van een organisatie op basis van het INK-managementmodel. Deels in tekst en cijfers, deels in de vorm van verwijzing naar bestaande documenten, die dagelijks in de organisatie worden gebruikt.
Het managementdocument draagt eraan bij dat alle informatie die beschikbaar is optimaal kan worden ingezet voor sturing en ontwikkeling van de organisatie. Het INK-managementdocument kan worden gebruikt als aanmelding voor een INK-assessment.

Doelgroep:

Organisaties die zoeken naar versterking van samenhang in hun bedrijfsvoering en organisaties die zich willen aanmelden voor een INK-assessment.

Neem voor meer informatie en voor advies contact op met het INK via email ink@ink.nl, of telefonisch via 088-12 66 888.