Management Challenge

De Management Challenge is een ‘serious business game’, een training in spelvorm.

Resultaat:

  • Ervaren van principes van integraal management;
  • Actief werken met en werken aan de organisatie;
  • Balanceren tussen korte en lange termijn doelen;
  • Prioriteren van maatregelen.

Doelgroep:

(Senior) medewerkers, (aankomend) managers, (aankomend) leidinggevenden en studenten.

Werkwijze:

Principes van integraal management en leiding geven komen aan de orde in een realistische setting. Deelnemers ervaren het belang van werken met en werken aan de organisatie. Zij richten een fictief bedrijf op en nemen beslissingen over de ontwikkeling ervan. Teams definiëren een strategie voor de korte en lange termijn. Zij beslissen over inzet van middelen, ontwikkeling van mensen, innovatie, marketing, inrichting van processen. Zij worden geconfronteerd met calamiteiten. Net als in de echte wereld. Zij beschikken over een groot aantal maatregelen waarmee zij de realisatie van hun strategie moeten zien te bereiken. 

De teams spelen meerdere kwartalen en jaren tegen elkaar. Feedback op de kwaliteit van besluitvorming, de effectiviteit van maatregelen en desgewenst de kwaliteit van de samenwerking binnen het team zorgt voor een krachtige leerimpuls.

Opzet:

De Management Challenge is gebaseerd op het INK/EFQM-model, Spiral Dynamics en Waardenmanagement. De feedback op de kwaliteit van besluitvorming en de effectiviteit van maatregelen is gebaseerd op analyse van de resultaten van een groot aantal INK- en EFQM-assessments.

De Management Challenge is te spelen vanaf zes deelnemers . Er is een Profit en een Social Profit versie beschikbaar. De Management Challenge wordt in-company aangeboden. Desgewenst kan de toepassing van de Management Challenge worden ingebouwd in een breder programma. Bijvoorbeeld in het kader van Management Development.

Tijdbesteding:

De Management Challenge neemt één dag in beslag. In nader overleg kan het programma worden verlengd, of aangevuld met specifieke onderwerpen, afhankelijk van de leerdoelen van de organisatie.

Kosten: Kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en eventuele specifieke wensen van de opdrachtgever.

Neem voor meer informatie en voor advies contact op met het INK via email ink@ink.nl, of telefonisch via 088-12 66 888.