INK-Jaarplan

Veel organisaties hebben de behoefte hun verbeteractiviteiten op basis van het INK/EFQM-model te borgen, door ze te koppelen aan hun Planning & Control cyclus. Voor dit doel hebben het INK en haar partner Reports een digitaal ‘one page’ jaarplan ontwikkeld. Met één klik door iedereen te benaderen. Met één oogopslag inzage in de status van acties. Een krachtige methode om de PDCA-cyclus in uw organisatie te ondersteunen. Eenvoudige en eenduidige communicatie over de vorderingen in het verbeterproces. Vertalen van plannen naar acties en resultaten. Met mogelijkheden om documenten te koppelen.

Neem voor meer informatie en voor advies contact op met het INK via email ink@ink.nl, of telefonisch via 088-12 66 888.

Vraag hier documentatie aan over het  INK-jaarplan.