Positie en Ambitie bepalen

De Positie en Ambitie bepaling is een gedegen evaluatie per aandachtsgebied van het model. Geeft inzicht in de stand van de ontwikkeling per aandachtsgebied aan de hand van de dimensies (fases). Gerichte aandacht voor de resultaatgebieden en voor ‘Verbeteren en vernieuwen’. Een robuuste methodiek die op grote schaal wordt toegepast . Met actieve betrokkenheid van een breed team uit de organisatie. Desgewenst aangevuld met een omgevingsanalyse. Het INK en haar partners bieden u begeleiding bij het uitvoeren van een Positie en Ambitie bepaling. De Handleiding Positie en Ambitie bepalen bevat een uitgebreide procesbeschrijving voor het uitvoeren van een Positie en Ambitie bepaling. In deze handleiding is ook de vraagstelling per aandachtsgebied opgenomen. Vaak wordt de Positie en Ambitie bepaling gebruikt in de aanloop naar een nieuw Jaarplan. Periodieke uitvoering van de Positie en ambitie bepaling maakt meting van de voortgang in verbeterprocessen mogelijk.

Neem voor meer informatie en voor advies contact op met het INK via email ink@ink.nl, of telefonisch via 088-12 66 888.

Bestel hier een Handleiding Positie en Ambitie bepalen.

Zelfevaluatie

De Gids voor het Evalueren van Organisaties bevat de meest uitgebreide beschrijving van de aandachtsgebieden van het INK/EFQM-model. Niet in de vorm van een uitgewerkte ‘norm’, maar in de vorm van ‘best practices’ die in INK-assessments naar voren zijn gekomen. Deze ‘best practices’ dienen tot voorbeeld, maar de organisatie die de zelfevaluatie uitvoert, kiest zelf welke voorbeelden relevant zijn om te volgen. Of…kiest zelf een eigen invulling van het betreffende aandachtsgebied.

De Gids voor het Evalueren van organisaties beschrijft naast de aandachtsgebieden van het model ook het proces om te komen tot een zelfevaluatie, gebaseerd op de praktijkervaring in tal van organisaties in de profit en de non-profit sector. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de manier waarop de zelfevaluatie kan worden gebruikt als basis voor een INK/EFQM-assessment.

Ten behoeve van de documentatie van de zelfevaluatie is een format voor het INK/EFQM-managementdocument beschikbaar. De aandachtsgebieden vormen een praktisch ordeningskader en geven veel ruimte voor eigen invulling. Het INK/EFQM-managementdocument is een krachtig hulpmiddel om dit verhaal op te bouwen uit nieuw geschreven teksten, daar waar nodig en uit bestaande documenten, daar waar mogelijk.

Het INK en haar kennispartners begeleiden desgewenst organisaties bij de uitvoering van een zelfevaluatie.

Neem voor meer informatie en voor advies contact op met het INK via email ink@ink.nl, of telefonisch via 088-12 66 888.

Bestel hier een Gids voor het evalueren van Organisaties.