Intro

Het INK en haar partners bieden ondersteuning bij organisatieontwikkeling. Er zijn tal van instrumenten voor organisatiediagnose beschikbaar. Publicaties bevatten de kern van het INK-denken en daaraan gekoppelde speciale thema’s, zoals leiderschap en ketensamenwerking.
Met de scans van het INK is het mogelijk snel en efficiënt online evaluaties naar de kwaliteit van organisaties uit te voeren. Door de uitgebreide analyse mogelijkheden vormen deze scans een goede basis voor prioritering van verbeteractiviteiten.
De Positie en Ambitie bepaling en de Zelfevaluatie zijn diepgaandere evaluatiemethoden, vaak gebruikt als drager voor jaarplannen of assessments. De Management Challenge biedt een speelse manier om het INK-gedachtegoed te leren kennen.
Het INK-jaarplan tenslotte faciliteert de toepassing van het INK-managementmodel als besturingsinstrument.

Publicaties

De filosofie, toepassing en inhoud van het INK/EFQM-model zijn verwoord in praktische publicaties. Deze stellen u in staat om zelf kennis op te doen en het model in uw organisatie toe te passen. Ook leiderschap, risicomanagement, ketensamenwerking en MVO worden belicht.

Lees meer:

Scans

Het INK/EFQM-model beoogt de dialoog over sterke kanten en kansen voor verbetering te faciliteren. Online scans bieden een krachtig hulpmiddel om efficiënt de verschillende visies op de organisatie te inventariseren en te analyseren.

Lees meer:

Games

De Management Challenge is een ‘serious game’, een training in spelvorm, waarin u de werking van het model aan den lijve kunt ervaren als directie van een imaginair bedrijf. Uiteraard met vertaalslagen naar de eigen organisatie.

Lees meer:

Evaluatiemethodieken

Op basis van het INK/EFQM-model zijn diverse evaluatiemethodieken ontwikkeld. Door u zelf toe te passen, al dan niet begeleid door een extern procesbegeleider. Meervoudig kijken naar de organisatie door een team samengesteld uit de eigen leden van de organisatie. Robuuste technieken met grote meerwaarde.

Lees meer:

INK-Jaarplan

Veel organisaties hebben de behoefte om hun verbeteractiviteiten te koppelen aan hun Planning & Control cyclus. Voor dit doel is het digitale INK-jaarplan ontwikkeld. Heldere rapportage van doelen en acties. Eenvoudige en eenduidige monitoring en rapportage.

Lees meer:

Management document

Lees meer: