Kick off INK next  
28 juni 2018
13.00- 17.30 uur
Groot Kievitsdal, Baarn

Onze maatschappij zal de komende jaren drastische veranderingen ondergaan. Organisaties zullen moeten inspelen op de mogelijkheden die gebruik van data en nieuwe technologieën biedt. Tegelijkertijd moeten ze ruimte geven aan de passie van medewerkers. Stimuleren dat medewerkers met hun verbeeldingskracht een duurzame toekomst creëren. Dat zij de co-creatie met belanghebbenden aangaan om samen nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

Drie Communities of Practice van EFQM hebben onderzoek gedaan naar de invloed van megatrends op Leiderschap, organisatiecultuur en excellence. Het INK heeft aan dit onderzoek bijgedragen. Graag presenteren we de resultaten. Niet als een eindpunt, maar als een startpunt voor verdere discussie.

De veranderingen zijn dermate fundamenteel dat deze discussie in feite gaat over een nieuwe Excellence-benadering, over INK next. Op 28 juni delen we graag alle voorwerk dat er is gedaan, maar geven we ook ruim baan aan verdere gedachtevorming in een interactieve setting.  

Programma

  • Megatrends die uw organisatie zullen raken;
    (presentatie van onderzoek naar megatrends en discussie over de impact op organisaties).
  • Grootste uitdagingen voor organisaties;
    (bijvoorbeeld  op het gebied van leiderschap, cultuur en excellence).
  • Invloed van deze trends op de fundamentele concepten van Excellence;
    (presentatie van en discussie over de invloed die deze trends hebben op de fundamentele concepten van Excellence, de filosofie achter het EFQM/INK-model.
Graag heten we u op 28 juni welkom.
Inschrijven via inschrijfformulierDe kosten voor deelname bedragen  € 125,00.