INK-onderzoek naar Topprioriteiten 2024 

Het INK- onderzoek geeft duidelijk inzicht in  topprioriteiten voor organisaties in 2024. Onze bevindingen benadrukken de noodzaak voor organisaties om een heldere visie te formuleren op hun personeel. Voor bijna alle organisaties is behouden en werven van medewerkers een topprioriteit, maar slechts 36% geeft aan over een heldere visie op medewerlers te beschikken. 

De digitalisering en integratie van nieuwe technologieën biedt volgens veel organisaties aanzienlijke kansen tegen de achtergrond van de huidige onzekerheden in de Nederlandse politiek en economie.  

Daarnaast blijkt uit de gegevens dat op dit moment 25% actief gebruik maakt van kunstmatige intelligentie in hun bedrijfsvoering.  

Als je organisatie geïnteresseerd is in het stimuleren van organisatievernieuwing vp deze zich ontwikkelende terreinen, nodig ik je uit om contact op te nemen. Stuur gerust een e-mail of bel ons, zodat we een kort overleg kunnen plannen om samenwerkingsopties te verkennen.