Terugblik online event ‘Veerkracht en weerbaarheid vergroten met INK•next’

Hoe zorg je dat je organisatie gericht en ingericht is op weerbaarheid, veerkracht en het opereren in de huidige tijd? Op 8 december jl. organiseerden NEN en INK gezamenlijk een bijeenkomst bij De Balie in Amsterdam om dit onderwerp te adresseren. Het was in feite de afsluiting van 10 maanden werk met een kernteam aan experts en verschillende co-creatie sessies met externe partijen. Dit werd ook duidelijk gemaakt in de introductie door Jeske Bleeker van NEN.

 

Een korte rondvraag onder de 250 virtuele deelnemers, gaf aan dat ongeveer 2/3 bekend was met het oude INK-model of het vorige EFQM-model, of het zelfs al toepaste. Vervolgens waren we getuige van een eerste rondetafelgesprek met enkele ontwikkelaars uit het kernteam geleid door Anne-Marijn Epker van De Balie. Ruud Stassen van INK ging eerst in op de relaties tussen het vernieuwde EFQM-model en het nu gefinaliseerde INK•next. Hij kon melden dat beide complementair zijn maar dat INK•next de meer praktische, Nederlandse invulling is voor organisaties die op weg willen naar het EFQM einddoel. Dit werd ondersteund door de uitleg die Ronald Stevens van Stevens Consultancy gaf over de vier organisatietypen die INK•next beschrijft om discussies over waar we staan en waar we willen zijn (presteren in het nu en transformeren naar de toekomst) te ondersteunen.

Verdere rondvraag onder de deelnemers gaf aan dat velen zich als gevestigde speler zagen en een streven naar leidende gamechanger zouden ondersteunen. Voor de vraag hoe dat te bereiken, lichtte Ruud een ontwikkelpad toe met zeven stappen die je als organisatie kunt doorlopen om te groeien naar business excellence. Renco Bakker, werkzaam bij BPM Consult, sloot daarna aan om toelichting te geven over hoe om te gaan met resultaatgebieden. Hij gaf allereerst aan dat vooral de perceptieresultaten van belanghebbenden belangrijk zijn. Daarnaast  strategische en operationele resultaten, die door organisaties al langer een belangrijke rol spelen in business analyses. INK•next biedt voor deze twee resultaatgebieden vier treden die een verschillende manier van omgaan met de informatie behandelen. Uitleg hierover in de discussie rond de tafel gaf al enig inzicht en de virtuele deelnemers voerden een geanimeerde discussie over waar men als organisatie beter kon staan.

INK•next in de praktijk
Na de pauze nodigde Anne-Marijn de Wittenburg Group aan tafel uit. Zij waren één van de pilot-bedrijven die de eerste stappen van INK•next hebben uitgeprobeerd. De kwaliteitsmanager, Jeroen Vaartjes, gaf een introductie over het bedrijf en de reden waarom men met EFQM was begonnen. Vooral het feit dat men op haar verschillende wereldwijde productielocaties aan andere (kwaliteits)eisen  en met verschillende culturen werkt was reden om vooruit te denken. Anne Looije-Traa, adjunct-directeur, was via Zoom verbonden en kon de deelnemers uitleggen dat men van een klanteisen-volgende onderneming naar een zelfbepalende, toekomstbestendige organisatie toe wilde. Jeroen lichtte toe dat zij vooral ontwikkelingstrajecten hadden ingezet om een routekaart uit te werken om te komen tot een EFQM beoordeling. Hij gaf daarna aan dat zij het feit dat INK•next een concept biedt om na te denken en interne veranderingen aan te gaan – en juist geen norm met eisen zoals EFQM wellicht gelezen kan worden – vooral gewaardeerd hebben.

Een tweede pilotorganisatie, de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek, werd vertegenwoordigd door Ronald Stevens. Hij had de Omgevingsdienst begeleid in hun zoektocht naar het adequaat voorbereiden op de aankomende Omgevingswet. Zij hadden zich – anders dan Jeroen – voor hun vanuit EFQM gewenste contextanalyse gefocust op verschillende toekomstscenario’s. Waarbij ze gekozen hadden voor een na te streven en een te voorkomen scenario. De praktijkzaken riepen verschillende vragen op over de rol van de kwaliteitsmanager, die volgens Jeroen meer naar organisatieadviseur gaat. Daar ondersteunt INK•next met haar typeringen en treden volgens Ronald nu juist in. Meer dan ISO 9001.

INK•next in boekvorm
Ondanks dat het een concept is, is INK•next toch verschenen in een boekvorm, vertelde Jeske de deelnemers aan het einde van het evenement. Dat is al beschikbaar en in 2021 volgen nog enkele andere zaken. De managementgids is nu te koop via de normshop van NEN. Met het verschijnen van dit boekje kon Anne-Marijn een succesvol ontwikkeltraject en een informatieve en geanimeerde bijeenkomst afsluiten. De gehele bijeenkomst is te zien via deze link.

De presentaties van onze (gast)sprekers kunt u hier downloaden: INKnext_presentaties 8 december 2020.