INK in de kern

Kijkt u met uw organisatie eens in de spiegel…

U kijkt u zelf recht in de ogen en stelt u zelf de volgende vragen. En u geeft daarop een eerlijk antwoord.
Soms weet u het antwoord en soms ook niet. Soms is de vraag relevant en soms ook niet.
Maar altijd helpen de volgende vragen én uw antwoord u te bezinnen op wat voor u belangrijk is,
welke keuzes u maakt. Hoe het INK-managementmodel u daarbij kan helpen. Daar komen we op terug.

Eerst de vragen…

HOE KLANTGERICHT BENT U?

Spreekt u uw klanten en partners wel eens?
• Weet u wat ze echt belangrijk vinden?
• Weet u wat ze van uw producten en dienstverlening vinden?
• Wat is voor klanten écht van waarde? Weet u waarom ze klant of partner blijven, of juist niet?
• Weet u wie u graag als klant zou willen hebben?

HOE ZIET UW OMGEVING ER OVER VIJF JAAR UIT?

Heeft uw organisatie ideeën over de toekomst?
• Is er markt voor uw producten en diensten?
• Wat zal er veranderd zijn aan de producten en diensten?
• Welke zaken, klanten en partners zijn dan belangrijk?
• Kijkt u verder dan nationale, culturele en traditionele grenzen?
• Staat u open voor de gevolgen van de veranderingen?

HOE STERK IS DE SAMENHANG BINNEN UW ORGANISATIE?

Weet u wat er goed en fout gaat en waarom?
• Lopen zaken zoals belanghebbenden ze graag zien?
• Benutten medewerkers elkaars sterkten, of werken ze langs elkaar heen?
• Hoe goed en slim heeft u activiteiten georganiseerd?
• Verkent en verkleint u risico’s?
• Zijn uw eindresultaten in lijn met uw ambitie en doelstellingen?

HOE BENUT U DE MOGELIJKHEDEN IN UW NETWERK?

Weet u wie uw belangrijkste samenwerkingspartners zijn?
• Kent u hun kwaliteiten?
• Praat u met partners over uw gezamenlijke belangen?
• Benut u kansen om samen sterker te staan?
• Bouwt u aan wederzijds vertrouwen ?
• Is helder wat de resultaten van de samenwerking moeten zijn?
• Deelt u samen in succes?

HOE GOED PRESTEERT U T.O.V. VERGELIJKBARE ORGANISATIES?

Weet u waar uw organisatie goed in is en waar dat uit blijkt?
• Weet u hoe vergelijkbare organisaties presteren?
• Weet u waarom u het beter of minder doet dan andere organisaties?
• Weet u wat het meest belangrijk is als u zich vergelijkt met anderen?
• Weet u of het u kan lukken om bij te blijven, voorop te lopen of in te halen?
• Wat maakt uw organisatie voor anderen uniek?

HOE VERNIEUWEND BENT U?

Weet u wat het wenkend perspectief is voor uw organisatie? 
• Weet u wat u wilt veranderen en met welk doel? 
• Leiden veranderingen tot het resultaat dat u voor ogen had?
• Waarom lukken veranderingen wel of niet?
• Leert uw organisatie van ervaringen van haarzelf of anderen?
• Hoe waarderen anderen de veranderingen?

HOE INSPIREREND BENT U VOOR UW MEDEWERKERS?

Heeft u oprechte belangstelling voor uw medewerkers?
• Weet u wat medewerkers echt belangrijk vinden?
• Weet u waarom medewerkers bij u blijven, of juist niet?
• Hoe kijken ze naar u en wat leren ze van u?
• Wat doet u om de betrokkenheid te maximaliseren?
• Laat u uw waardering voor inzet en resultaten zien?

HOE KIJKEN BESTUURDERS TEGEN U AAN?

Weet u wat uw bestuurder belangrijk vindt?
• Weet u wat uw bestuurder van u vindt?
• Voert u de dialoog over ambities en prestaties?
• Waar merkt u aan dat uw bestuurder u steunt? Hebt u samen een lange termijn visie?
• Welke waarde heeft uw bestuurder voor u?

HOE MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD IS UW ORGANISATIE?

Weet u op wie en waarop uw activiteiten invloed hebben?
• Gaat u met ieders belangen zorgvuldig om?
• Geeft u daadwerkelijk invulling aan maatschappelijke verantwoordelijkheid?
• Welke thema’s wilt u oppakken vanuit de kwaliteiten van uw organisatie?
• Wat drijft u echt op dit punt?

AMBITIE

Trek uw conclusies uit voorgaande vragen:

Heeft u de competenties, de belanghebbenden en de omgeving goed in beeld? 
Hoe ziet uw toekomstige organisatie eruit?
Weet u in hoofdlijnen wat er moet worden veranderd?
Wat is de ambitie?
Wat is er nodig om deze te bereiken?

Het INK-managementmodel kan helpen uw ambitie te realiseren.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *