Service Excellence Assessment

De beproefde INK/EFQM-assessmentmethodiek ingezet om te beoordelen of een organisatie een excellente klantbeleving biedt. Met als doel handreikingen te bieden voor groei naar excellente dienstverlening. En met de mogelijkheid daarvoor een erkenning van de Stichting Service Excellence te ontvangen.

Neem voor meer informatie en voor advies contact op met het INK via email ink@ink.nl, of telefonisch via 088-12 66 888.