INK/EFQM-assessment

Een INK/EFQM-assessment wordt uitgevoerd door een team van twee tot zes assessors. Dit team wordt zo divers mogelijk samengesteld. Er is branchekennis in het team aanwezig, maar vooral ook deskundigheid uit andere omgevingen. De teamsamenstelling wordt vooraf ter goedkeuring aan de organisatie voorgelegd. De organisatie kan tevens specifieke wensen aangeven ten aanzien van expertisegebieden die bij voorkeur in het team vertegenwoordigd zijn.

Het resultaat van een INK/EFQM-assessment kan benut worden om in aanmerking te komen voor een Recognition for Excellence op een niveau van drie, vier of vijf sterren.

Neem voor meer informatie en voor advies contact op met het INK via email [email protected], of telefonisch via 088-12 66 888.