Committed to Sustainability-assessment

UN Global Compact is als uitgangspunt gekozen voor dit assessment. Concretisering heeft plaatsgevonden aan de hand van de beginselen van het INK/EFQM-model. Focus op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaamheid.

Neem voor meer informatie en voor advies contact op met het INK via email ink@ink.nl, of telefonisch via 088-12 66 888.