Afdrukken

TRAININGEN

Er worden talloze opleidingen gegeven over het INK-managementmodel. Bij het INK bent u bij de bron. Dat is belangrijk nu de veranderende omgeving nieuwe eisen stelt aan de kwaliteit en de ontwikkeling van organisaties. Het INK is één van de trendsetters in die ontwikkeling; zij toetst haar inzichten voortdurend aan de praktijk in de duizenden organisaties die het INK-gedachtegoed gebruiken. Bovendien is het INK -als partner van EFQM- aangesloten op de internationale trends.

lees meer

Oriëntatiebijeenkomst

Kennismaking met de verschillende benaderingen van kwaliteitsmanagement, waaronder het INK/EFQM-model.

lees meer

Werken met behulp van het INK/EFQM-model en het INK/EFQM-jaarplan

Inzet van het EFQM/INK-model voor verbetering en vernieuwing van uw organisatie.

lees meer

Training INK/EFQM-assessor

Gebruik van het INK/EFQM-model als bedrijfskundig beoordelings-, feedback- en ontwikkelkader. Kwalificatie INK/EFQM-assessor.

lees meer

Service Excellence Assessor

Om Service Excellence te kunnen bereiken, moet in feite de gehele organisatie worden gemobiliseerd. Het vraagt om een integrale benadering. Deze training biedt deze handvatten.

lees meer

The Management Challenge

Serious business game voor (senior) medewerkers, (aankomende) managers en (aankomende) leidinggevenden en studenten.

lees meer

Praktijkleergang Woningcorporaties

Oplossend vermogen vergroten met behulp van peer review. Eigen cases staan centraal.

lees meer