Afdrukken

Toelichting INK-/EFQM-erkenningen

Nucleaire Geneeskunde & Moleculaire Beeldvorming (NGMB)ontvangt INK/EFQM-erkenning Recognition for Excellence ****
De afdeling Nucleaire Geneeskunde & Moleculaire Beeldvorming (NGMB) van het UMCG in Groningen ontving op 5 oktober 2015 in het bijzijn van Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester (Kwaliteit & Toezicht in de zorg), de INK/EFQM-erkenning ‘Recognition for Excellence’. Deze erkenning kent het INK toe aan organisaties die structureel feedback opzoeken, werken aan verbetering en vernieuwing van hun bedrijfsvoering en daarin een hoog kwaliteitsniveau hebben behaald. De erkenning werd uitgereikt door Ruud Stassen, directeur van het INK.

In 2011 liet NGMB zich als eerste ziekenhuisafdeling in Nederland beoordelen door het INK. Dat leverde toen de INK-onderscheiding *** op die werd gezien als een mijlpaal op weg naar de Europese erkenning. Met het toekennen van deze erkenning heeft de afdeling haar rol als voortrekker van kwaliteit opnieuw bevestigd.

Enkele bevindingen uit het feedback rapport zijn:

 • De afdeling is door brede expertise en beschikbaarheid van apparatuur in staat om unieke producten te ontwikkelen en toe te passen.
 • De afdeling NGMB is zich bewust van eigen competenties, specialismen en expertises en zet deze bewust in om in samenwerking met stakeholders meerwaarde te creëren voor andere afdelingen in het UMCG en de bredere maatschappij.
 • Uit de bejegening van patiënten, kwaliteit van verslagen, deskundigheid van professionals blijkt dat co-creëren van waarde met en voor de patiënt volop aandacht krijgt.

SOVEE ontvangt INK-onderscheiding *** 2014
SOVEE

Op 18 november 2014 ontving SOVEE de INK-onderscheiding driester. Ruud Stassen, directeur INK, overhandigde de bijbehorende oorkonde en plastiek aan de heer Roger Caubo, directeur-bestuurder van SOVEE.

 

Een auditteam van 4 personen heeft een bezoek gebracht aan SOVEE en zij waren onder de indruk van de organisatie.

 

Enkele bevindingen uit het auditrapport zijn:

 • SOVEE ís passie voor jongeren. Vasthoudend, vol overtuiging, betrokken en bevlogen zijn professionals aan de slag om daadwerkelijk effect voor jongeren te bereiken.
 • Directie, teamleiders en staf geven duidelijk en pragmatisch richting aan de professionalisering en resultaatgerichtheid van de organisatie.
 • SOVEE heeft het vermogen om als “spin in het web” te functioneren en samen met een diversiteit aan partners invulling te geven aan de behoeften van haar cliënten.
 • SOVEE oogst grote waardering bij haar cliënten als ondersteuner bij het realiseren van hun persoonlijke doelen, bij medewerkers als hun werkgever en bij gemeenten als professionele partner bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van onderwijs- en jeugdbeleid.

 

Arkin ontvangt 4 sterren EFQM-INK recognition for excellence
Arkin is de eerste ggz-instelling in Nederland met een 4-sterren EFQM-INK recognition for excellence. Bestuursvoorzitter Jeroen Muller ontving het officiële certificaat met bijbehorende award tijdens een plechtige bijeenkomst, uit handen van INK-directeur Ruud Stassen. De toezichthouder nam een plastiek in ontvangst en onderstreepte hiermee het belang van deze unieke externe erkenning voor het kwaliteitsbeleid van Arkin.

Assessoren van EFQM-INK hebben in 2009 voor het laatst de kwaliteit van de toen nog jonge fusieorganisatie beoordeeld. In oktober 2013 bezochten zij Arkin opnieuw en werden 28 gesprekken gevoerd met 55 medewerkers op verschillende locaties. De focus lag op de evaluatie van de afgelopen jaren, op de voorgenomen merkorganisatie en op de herijking van het strategische beleid 2014. De bevindingen van de assessoren werden neergelegd in een Management Letter en een Feedbackrapport met een totaal score die geleid heeft tot de toekenning van een 4-sterren recognition. Volgens INK-directeur Stassen blijkt hieruit, dat Arkin na de fusie van 2008 in vijf jaar een evidente vooruitgang heeft geboekt, hetwelk door onafhankelijke EFQM-INK assessoren werd vastgesteld. “Het assessementteam heeft tijdens het bezoek en de gesprekken een organisatie ervaren met een sterke drive en energie om de zorg voor de haar toevertrouwde cliënten zo goed mogelijk uit te voeren. De inzet en professionaliteit van medewerkers is groot, evenals de zorg om het huidige zorgniveau te kunnen handhaven.” Stassen benadrukte, dat dit goede resultaat is behaald dankzij de grote inzet van vele leidinggevenden en medewerkers van Arkin.

Tijdens een korte reactie prees Jeroen Muller de samenwerking tussen INK, EFQM en Arkin. ‘Het Assessmentteam heeft ingezoomd op de thema’s doelmatigheid, bewijsvoering van kwaliteit en leiderschap. Dat zijn enorm belangrijke thema’s en daarom vervult de 4-sterren recognition ons met trots. Maar hier was het ons niet om te doen. Het gaat ons vooral om het proces dat ons opnieuw verder zal helpen om het kwaliteitsdenken binnen Arkin stelselmatig te blijven volgen en verder te verbeteren. Ik wil iedereen bedanken, die hieraan heeft bijgedragen’.


Waterschap Aa en Maas ontvangt INK-onderscheiding****2013

AaMaasOp 3 september 2013 ontving Waterschap Aa en Maas de INK-onderscheiding vierster. Ruud Stassen, directeur INK, overhandigde de bijbehorende oorkonde en plastiek aan de voorzitter van het bestuur, Lambert Verheyen, en de secretaris-directeur Piet Sennema.

 

Een auditteam van 6 personen heeft 2 dagen een bezoek gebracht aan het waterschap en waren onder de indruk van de professionaliteit van de organisatie.

 

Enkele bevindingen uit het auditrapport zijn:

 • Waterschap Aa en Maas heeft in de afgelopen jaren een grote sprong in haar ontwikkeling gemaakt. De organisatie is vanuit een duidelijke visie in beweging gebracht. Er zijn in- en extern nieuwe verbindingen gelegd. Mede door de stijl en kwaliteit van het leiderschap is het gelukt om de ontwikkelingsenergie in de organisatie te ontsluiten.
 • Daar waar in de processen direct contact is met klanten, heeft de organisatie goed in beeld wat er speelt, wat de behoeften zijn en zij weet daar ook op te acteren.
 • Er is geïnvesteerd in de ontwikkeling van de medewerkers, op alle niveaus. Het ontsluiten van het ontwikkelingspotentieel binnen de organisatie is een belangrijke succesfactor. Het effect van de ‘oprechte aandacht voor de professional’ wordt gewaardeerd door zowel de medewerkers, het management als het bestuur.
 • Het waterschap monitort de primaire uitvoeringsprocessen voortdurend op kwaliteit en kwantiteit. Operationeel gezien behoren de zuiveringspercentages tot de beste van Nederland en ook scoort het waterschap over het algemeen goed.
 • Innovatie, zowel vanuit technologische als vanuit sociale optiek, is onverbrekelijk onderdeel van de bedrijfsvoering geworden.

Waterschap Regge en Dinkel ontvangt INK-onderscheiding ***** 2013

ReggeDinkelOp 3 juli 2013 ontving Waterschap Regge en Dinkel de INK-onderscheiding vijfster.

Ruud Stassen, directeur INK en Geert de Raad, bestuurslid INK, overhandigden de bijbehorende oorkonde en de plastiek aan aan de voorzitter Stefan Kuks en de secretaris-directeur Willem Joosten.

Een auditteam van 6 personen heeft 2 dagen een bezoek gebracht aan het waterschap en waren onder de indruk van de professionaliteit van de organisatie.

Enkele bevindingen uit het auditteam zijn dat Waterschap Regge en Dinkel beschikt over:

 • Realisatie vermogen
 • Verbindend vermogen
 • Innovatief vermogen