Afdrukken

INK in de praktijk

Waarom zou ik het willen?

Centrale vraag is wat u wilt bereiken met uw organisatie of uw afdeling. Soms is veranderen bittere noodzaak, soms is het de springplank tot nog meer organisatievitaliteit. Regelgeving, achterblijvende prestaties, nieuwe marktkansen, slimmer werken, benutten van competenties, hogere klanttevredenheid of aandeelhouderswaarde… het kunnen voor uw organisatie drijfveren zijn om ‘aan uw organisatie te werken’. En een organisatie is net een mens, zij heeft aandacht en verzorging nodig om er goed uit te zien en goed te kunnen functioneren. Ze moet in conditie blijven. En dit lukt alleen als alle onderdelen op zichzelf en in samenhang in orde zijn, zowel mentaal als fysiek. Het INK-managementmodel geeft u een leidraad om vanuit het perspectief van samenhang aan de organisatie als geheel te werken.

Wat zijn dan de voordelen?

Er zijn duizenden organisaties in de profit en non-profit die bekend zijn met het INK-managementmodel. Sommige organisaties gebruiken het model als hulpmiddel om te kijken waar ze staan, andere hanteren het model als een leidraad voor planning, ontwikkeling en/of besturing.

Wie hebben het model al gebruikt?

Veel organisaties voeren interne evaluaties c.q. audits uit met behulp van het INK-managementmodel. Uiteraard om hun prestatiekansen verder te vergroten. Er zijn organisaties die zeer succesvol zijn en in de ogen van het INK een erkenning verdienen. Kijk hier voor de organisaties die in de afgelopen vijfjaar een INK-erkenning hebben ontvangen.

lees meer

Wat kan ik doen?

Verschillende ingangen zijn mogelijk. U kunt u, eventueel samen met uw managementteam, oriënteren via een INK-presentatie of een Managementgesprek waarin we de dialoog aangaan over de ambities van de organisatie en de huidige sterke en ontwikkelpunten op een rij zetten. Ook kunt u diverse publicaties gebruiken of trainingen volgen als startpunt. U kunt met uw vragen altijd terecht bij het INK. Het INK en haar kennispartners helpen en ondersteunen u graag om de ambities van uw organisatie waar te maken.

Publicatie 'INK in de praktijk'

Om succesvol te kunnen zijn, hebben organisaties een duidelijke kijk op eigen kracht en mogelijkheden nodig. Een helder zicht op behoeften van hun klanten. Aanpassingsvermogen om kansen te kunnen pakken. Dit vergt van managers en medewerkers een focus op voortdurende verbetering en vernieuwing. Het vraagt om organisaties die in een goede conditie zijn. Het INK ondersteunt organisaties bij het verbeteren van hun conditie, bij het bereiken van excellente prestaties. Het INK is de aanjager van organisatie-ontwikkeling. De kern van een netwerk van managers, wetenschappers, adviesbureaus (kennispartners) en kennisinstituten. Als onafhankelijk, niet commercieel instituut is het een mooie plaats om samen te werken.

Hoe wordt leiding gegeven in Nederland?

Organisaties hebben bepaalde kenmerken, leiders ook. Interessant is te weten hoe deze zich tot elkaar verhouden. In de publicatie 'Richting geven en ruimte laten, over leiderschap in organisaties' wordt aandacht besteed aan dit onderwerp. Wilt u uw als managementteam uw teamprofiel onderzoeken? Neemt u dan contact op met het INK.

Is er ketenmanagement bij organisaties?

Wat zijn ketens? Wat is de noodzaak om in ketens samen te werken? Welke vormen van ketensamenwerking zijn er? In de publicatie 'Samen werken in de keten' wordt dit thema behandeld.

lees meer

Hoe staat het met Besturing in Nederland?

Het INK volgt sinds ruim een jaar Nederlandse organisaties op het gebied van Integraal besturen. De meting vindt plaats rond acht kernbegrippen.

Gemiddelde score kernbegrippen Total Profit Non-profit
Totals   2,09 1,91
Kracht en kernwaarden 2,57 2,67 2,47
Externe oriëntatie 2,31 2,39 2,23
Belangen stakeholders 1,92 2,08 1,77
Van missie naar operatie 2,12 2,13 2,11
Samenhang plannen en uitvoeren 1,65 1,68 1,62
Inspirerend leiderschap 2,10 2,22 1,98
Medewerkers medeverantwoordelijk 1,97 2,12 1,82
Leerervaringen en ambitie 1,65 1,77 1,54