Afdrukken

INK door de jaren heen

Ontwikkeling Stichting INK

1989 Onder leiding van Jacques Delors buigen 14 presidenten van grote Europese multinationals zich over de vraag hoe de concurrentie uit de VS en Japan het hoofd kan worden geboden. Cor van der Klugt (Philips) en Jan de Soet (KLM) zijn voortrekkers in deze discussie. Zij vertalen de moderne Amerikaanse en Japanse opvattingen over business excellence naar de Europese context. Oprichting van de European Foundation for Quality Management.
1991 Oprichting van de Stichting INK door Andriessen, minister van Economische Zaken. Netwerkorganisatie met partners in bedrijfsleven, publieke sector, wetenschap en consultancy.
1992 Lancering van het INK-managementmodel als referentie voor business excellence en de INK-positiebepaling. Publicatie van eerste Handleiding Positiebepaling en introductie van de Ontwikkelfases van het INK-managementmodel
1993 Ridderzaal-bijeenkomst met top Nederlandse bedrijfsleven over waarde TQM. Aanhaking van de publieke sector op het INK-gedachtegoed (o.a. Politie, Justitie, Onderwijs, Zorg). Uitreiking van de eerste Nederlandse Kwaliteitsprijs en de Nederlandse Kwaliteitsonderscheiding in opdracht van EZ.
1996 Tweede Ridderzaal-bijeenkomst met als thema de betekenis van auditing en erkenning voor het Nederlandse bedrijfsleven.
2000 en 2004 Vernieuwing van het INK-managementmodel.

Vernieuwing INK-managementmodel en koppeling INK-managementmodel en veranderkunde in de Handreiking Verbeteren en Vernieuwen
2008

Vernieuwing INK-managementmodel met als centrale thema’s:

  • Focus op beweging (toekomst- en omgevingsgericht)
  • Mens centraal (Inspireren-Mobiliseren-Waarderen-Reflecteren)
  • Vernieuwing Handleiding Positiebepaling, aanvulling op aandachtsgebied 10 “Verbeteren en Vernieuwen’, introductie van de dimensies ter vervanging van de fases
2007 en 2008 Jaarcongressen met 700 deelnemers rond de vernieuwing van het model.
2010 Samenwerking met de European Foundation for Quality Management op het gebied van erkenningen.
2011 20 jaar Stichting INK; tevens 20e Jaarcongres. Lancering nieuwe evaluatiemethodiek INK-Krachtmeting. Voorbereiding vernieuwing model, mede met het oog op Europese samenwerking.