Afdrukken

OVER INK

 

Het INK is een onafhankelijke stichting, in 1991 opgericht op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken onder de naam Instituut Nederlandse Kwaliteit. Sinds 2000 is de formele naam INK. Het INK ondersteunt uw organisatie, profit of non-profit, op weg naar excellente prestaties. Het INK helpt uw organisatie in topconditie te komen of te blijven.

Het INK faciliteert kennisontwikkeling en -deling, voorziet in methoden voor het evalueren van de kwaliteit van organisaties en in ontwikkelingsgerichte feedback. Bovendien stelt het INK excellente organisaties in de gelegenheid zich te onderscheiden.

Visie
In deze tijd wordt een fors beroep gedaan op het aanpassingsvermogen van organisaties. Organisaties kunnen daar alleen succesvol mee omgaan vanuit een duidelijke kijk op eigen kracht en mogelijkheden. Met een helder zicht op behoeften en wensen van belanghebbenden. Duurzame groei in waarde en betekenis van organisaties kan alleen worden bereikt als:

  • Verbinding gelegd wordt met de verschillende belanghebbenden (medewerkers, klanten en partners, bestuur en financiers en maatschappelijke omgeving) en een evenwicht wordt gevonden tussen hun belangen
  • In samenhang gestuurd wordt op resultaten en de inspanningen die nodig zijn om die te bereiken
  • Een balans gevonden wordt tussen resultaten op korte en lange termijn.

Ambitie
Bijdragen aan de kracht van de Nederlandse economie en samenleving door mensen te inspireren hun organisatie continu te verbeteren en te vernieuwen en zo excellente prestaties te realiseren.

Kernwaarden

  • Vernieuwend (kennis vermeerderen door te delen)
  • Verbindend (over de grenzen van branches heen)
  • Gezaghebbend
  • Betrouwbaar(niet-commercieel en onafhankelijk, boven partijen staand)

mr. R.J. (Ruud) Stassen (counsel)
Bestuur
mr. B. Haverlag (voorzitter)
(voormalig managing director Hollandsche Bank-Unie)

ing. G. de Raad MBA
(voorzitter Career Center Twente)
Jury voor INK-erkenningen
De INK-jury bestaat uit vooraanstaande vertegenwoordigers uit de profit en de non-profit sector, die voortrekkers zijn (geweest) in het bevorderen van een excellente bedrijfsvoering in hun organisatie.

L.T. van Doorn (lid)
voormalig directeur TPG Post

dr. W.D. ten Have (lid)
TEN HAVE Change Management

P.C.H.M. Holland, arts (lid)
voormalig voorzitter Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

mr. R.H.A. van Vledder MBA (lid)
lid Raad van Bestuur ASR Nederland