Afdrukken

INK-krachtmeting

Algemeen
Het INK ondersteunt organisaties bij het bereiken van een goede conditie. Een ‘goede conditie’ betekent een samenhangende bedrijfsvoering, gericht op resultaten en op voortdurende verbetering en vernieuwing.

Het INK heeft al meer dan 20 jaar ervaring in het verzorgen van constructieve feedback. De INK-krachtmeting is -naast auditing- de nieuwe feedbackvorm van het INK. De INK-krachtmeting heeft een korte doorlooptijd, is gebaseerd op reeds beschikbare informatie en is gericht op hoofdzaken, niet op details.

Doel
Het doel van de INK-krachtmeting is de samenhang in de bedrijfsvoering te testen -in relatie tot een strategische vraagstuk- en een impuls te geven aan verbetering en vernieuwing. Kern van de Krachtmeting is een dialoog tussen leden van de organisatie en twee externe assessoren.

Deze dialoog wordt gevoerd rond 6 thema’s:

  • Verkenning verandernoodzaak en focus van de Krachtmeting
  • Ambities of thema’s
  • Context en Belanghebbenden (externe oriëntatie)
  • Resultaten en belangrijkste processen
  • Plan van aanpak en Verbeteren en vernieuwen
  • Risico’s

Doelgroep
(Onderdelen van) organisaties die verbetering en vernieuwing een impuls willen geven door de frisse blik van deskundige buitenstaanders. Dit kan zowel aan het begin van een ontwikkeltraject als gedurende het proces van verbeteren en vernieuwen.

Resultaat
Een inspirerende impuls voor managers en medewerkers. Een evaluatie op hoofdlijnen. Erkenning door het INK als ‘organisatie ín conditie’.

Team
De Krachtmeting wordt uitgevoerd door twee assessoren van het INK in nauwe samenwerking met medewerkers van de organisatie. Zij leveren een gezamenlijke inspanning om de mogelijkheden tot verbetering en vernieuwing in kaart te brengen.

De organisatie brengt de expertise over context en organisatie in. De assessoren hebben kennis en ervaring in het werken met het INK-managementmodel, het verbeteren en vernieuwen van organisaties en het geven van feedback.

De organisatie wordt vertegenwoordigd door (een deel van) de leiding, desgewenst aangevuld met managers en staffunctionarissen (maximaal 8 personen). Naast de betrokkenheid van de teamleden kunnen de assessoren enkele medewerkers en leidinggevenden uit de organisatie uitnodigen voor een interview.

Werkwijze
De INK-krachtmeting is een kort en gericht onderzoek gebaseerd op dialoog. Het resultaat van de krachtmeting is een gezamenlijk resultaat van het team. De INK-krachtmeting leidt tot inzicht in de kracht van de organisatie en de belangrijkste mogelijkheden tot verbetering en vernieuwing in relatie tot een strategisch vraagstuk. Zij biedt inzicht in de belangrijkste dilemma’s en risico’s.

Proces
Het proces van de Krachtmeting heeft na goedkeuring van documentatie een doorlooptijd van circa 2 weken. Het proces van de Krachtmeting kent een voorbereidingsfase, een uitvoeringsfase en een rapportagefase.

In de te downloaden flyer kunt u hier meer informatie over vinden.

Prijs
De investering bedraagt € 5.000,- exclusief BTW.

Meer informatie
Nadere informatie is verkrijgbaar bij het INK of via Wilma Haarhuis op telefoonnummer (06) 506 64 854.