Afdrukken

INK-evaluatie

Algemeen
Het INK ondersteunt organisaties bij het bereiken van een goede conditie. Een ‘goede conditie’ betekent een samenhangende bedrijfsvoering, gericht op resultaten en op voortdurende verbetering en vernieuwing. Het INK heeft al bijna 20 jaar ervaring in het verzorgen van constructieve feedback. INK-auditing is de feedbackvorm waarin de integrale bedrijfsvoering uitgebreid wordt geëvalueerd aan de hand van het INK-managementmodel.

Doel
Het doel van een INK-audit is tweeledig.
Ten eerste stimuleert een audit management en medewerkers in een organisatie om een gestructureerde dialoog te voeren over de kwaliteit van hun bedrijfsvoering. Het INK-managementmodel dient als gemeenschappelijke taal in de dialoog over samenhang en verbetermogelijkheden. De opbrengst van deze dialoog wordt neergelegd in een zelfevaluatierapport.
Ten tweede heeft de audit als doel een multi-disciplinair team van externe auditors -die zijn getraind in het geven van feedback aan organisaties- een ‘second opinion’ te laten uitbrengen.

Doelgroep
Integrale organisaties of divisies/units met een eigen resultaatverantwoordelijkheid, die het INK-managementmodel gebruiken als hulpmiddel voor verbetering en vernieuwing. Organisaties die verbetering en vernieuwing een impuls willen geven door de frisse blik van geïnteresseerde, deskundige buitenstaanders.

Resultaat
Een auditrapport, waarin op elk aandachtsgebied en per deelgebied de sterke punten en de gebieden voor verbetering worden aangegeven. Daarnaast een managementletter met de kernbevindingen van de auditors. Dit rapport vormt een inspirerende impuls voor effectief veranderen. Dit rapport kan tevens dienen als aanmelding voor een INK-erkenning.

Team
De INK-audit wordt uitgevoerd door een team van 4 tot 6 auditors. Dit team wordt zo divers mogelijk samengesteld. Er is branchekennis in het team aanwezig, maar vooral ook deskundigheid uit andere omgevingen. Auditors zijn door het INK opgeleid en geselecteerd. De teamsamenstelling wordt vooraf ter goedkeuring aan de organisatie voorgelegd. De organisatie kan tevens specifieke wensen aangeven ten aanzien van expertisegebieden die bij voorkeur in het team vertegenwoordigd zijn.

Werkwijze
Het startpunt van een audit ligt bij een door de organisatie op te stellen zelfevaluatie. Deze zelfevaluatie bestaat uit een eigenstandig rapport van circa 40 bladzijden, opgebouwd volgens de aandachtsgebieden en deelgebieden van het INK-managementmodel. Deze informatie wordt vaak ter illustratie aangevuld met een jaarplan en andere bestaande documenten.

In overleg is het ook mogelijk om te volstaan met een bondig rapport van circa 10 pagina’s, aangevuld met een uitgebreidere set van bestaande documenten (bijvoorbeeld een meerjarenplan).

Proces
Het proces verloopt kort beschreven als volgt:

  • De organisatie stelt een zelfevaluatierapport op.
  • Het INK beoordeelt of het rapport voldoende basis biedt voor een audit en vraagt desgewenst aanvulling op de verstrekte informatie.
  • Indien het rapport voldoet, stelt het INK een auditteam samen en legt dat ter goedkeuring aan de organisatie voor.
  • Indien de organisatie akkoord is met de samenstelling van het auditteam, stuurt het INK het zelfevaluatierapport naar de auditors, die zich individueel voorbereiden op bespreking van het rapport in het auditteam.
  • Het auditteam komt bij elkaar voor een consensusvergadering; de organisatie wordt op basis van het rapport beoordeeld; een voorlopig oordeel over sterke punten en gebieden voor verbetering wordt vastgesteld. Tevens worden aandachtspunten voor het auditbezoek vastgelegd. Desgewenst wordt er tijdens deze bijeenkomst een kort gesprek met een vertegenwoordiger van de te auditen organisatie gevoerd.
  • Vervolgens vindt een auditbezoek plaats, waarbij de auditors de verstrekte informatie toetsen aan de praktijk. Dit bezoek neemt -afhankelijk van de complexiteit van de audit- één of twee dagen in beslag.
  • De audit wordt afgerond met een auditrapport, waarin per aandachtsgebied en per deelgebied van het INK-managementmodel sterke punten en gebieden voor verbetering worden benoemd. Tevens brengt het team een managementletter uit.

Afhankelijk van de uitkomst van de audit kan de auditrapportage gebruikt worden als aanmelding voor een INK-erkenning.

Prijs
De prijs* van een INK-audit bedragen voor organisaties met minder dan 100 medewerkers €15.000,- voor organisaties vanaf 100 medewerkers €20.000,-. Deze bedragen zijn exclusief BTW, en inclusief alle kosten, waaronder de verblijfskosten van de auditors zowel tijdens de consensusvergadering als het auditbezoek en -indien gewenst door de organisatie- een terugkoppeling op het auditrapport bij de organisatie. Indien de omvang van de organisatie het toelaat, kan het auditbezoek in één dag worden afgerond. Dan is een lager tarief van toepassing.

* Dit zijn indicatiebedragen, het definitieve bedrag staat in de aangevraagde INK-offerte

Meer informatie
Informatie is verkrijgbaar bij het INK/Wilma Haarhuis via telefoonnummer (06) 506 64 854. U kunt zich voor een audit aanmelden of nadere informatie vragen bij INK of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..